Miért szükséges az eredetiség vizsgálat?

A BM rendelet 44.§(2) bekezdés alapján az előzetes eredetiség ellenőrzést el kell végezni:

– használt, továbbá a gyártótól származó járműkísérő-lappal nem rendelkező új jármű, valamint a járműnyilvántartásba korábban még nem vett lassú jármű, vagy egyéb jármű első forgalomba helyezésekor
– a forgalomból végleg kivont járművek ismételt forgalomba helyezésekor, illetve a forgalomból ideiglenesen kivont járművek esetén az ismételt forgalomba helyezéskor akkor, ha tulajdonos változás következett be
– a kivitel előtt Magyarországon már forgalomba helyezett járművek külföldre történő értékesítése miatt a jármű forgalomból történő kivonásakor, illetve a kiviteli rendszám kiadásakor
– a jármű alvázszámának megváltoztatásával járó műszaki beavatkozást (alvázszámot hordozó szerkezeti elem, alváz vagy karosszéria cseréje) megelőzően
– biztosítási esemény – kárrendezés – kapcsán forgalomból kivont jármű ismételt forgalomba helyezésekor
– a jármű – kivéve a lassú járművet és a lassú jármű pótkocsiját – tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételekor
– ha a közlekedési hatóság a jármű alvázszámában az eredeti állapothoz képest változást észlel
– forgalomba még nem helyezett sérült jármű esetében az előzetes eredetiség ellenőrzést a jármű alvázszámának megváltoztatásával járó műszaki beavatkozást (alvázszámot hordozó szerkezeti elem, alváz vagy karosszéria cseréje, illetve javítása) és a közlekedési hatóság műszaki megvizsgálását megelőzően kell kezdeményezni
– Ha a nyilvántartás közhitelességének biztosítása érdekében a BM KANYVH elrendeli

Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzéséhez szükséges iratokról, nyilatkozatokról.

– személyazonosságát igazoló okirat
– a jármű jogszerű birtoklását igazoló irat
– a vizsgálandó jármű okmányai
– az igazgatás szolgáltatási díj befizetését igazoló postai feladóvevény
– az eljárás kezdeményezésére való jogosultságot igazoló irat
– külföldről származó használt jármű esetén nyilatkozat arról a tényről, hogy a jármű származásának ellenőrzése megtörtént-e
– tulajdonos/üzembentartó nyilatkozata arról a tényről, hogy a használt lassú járműnyilvántartásba vétele korábban nem történt meg. (kivéve külföldről származás esetén)
– A kérelmező nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a hatósági határozat kézbesítését postai úton, vagy az okmányirodán keresztül kéri

Egy gépjármű eladásakor, vásárlásakor szükség van eredetiség vizsgálatra? Mindegy, hogy magán személyekről, hitelfelvétellel történő autó vásárlásról, vagy lízingről van szó, netán cégekről. Az eredetiség vizsgálat kötelező. Egy külföldről behozott autó vásárlásánál is szükség van a szolgáltatásra, az okmányirodában csak ennek feltételével állítják ki a papírokat!

Eredetiség vizsgálat Budapesten a strabenz.hu jóvoltából!

Célja, hogy kiszűrjük a bűncselekményeket, megvizsgáljuk, hogy időközben az autón nem változott-e a motor, vagy alvázszám.
Ennek a vizsgálatnak a célja, hogy kiszűrjük a lopott járműveket. A kötelező szolgáltatás bevezetésével visszaestek a lopott autók értékesítésével foglalkozók, kevesebb a bűncselekmény is.
Meddig lehet érvényes egy eredetiség vizsga? 60 napig használható fel, minden tulajdonosváltásnál kötelező újat készíttetni. Még akkor is, ha tisztában vagyunk azzal, hogy nincs probléma.
Mennyi lehet ennek a díja? Különböző árkategóriáról beszélhetünk, amit a gépjármű hengerűrtartalma ad meg nekünk. Eladáskor célszerű tisztázni, hogy a vevő, vagy az eladó lesz az, aki elvégezteti ezt a szolgáltatást, az autószerelő műhelyben!

Mi a menete a vizsgálatnak? Az eredetiség vizsgáló átnézi az autót, majd továbbítja az adatokat a hatóságok felé.
Fontos, hogy ügyeljünk arra, ha az eredetiség vizsgálat megtörtént, csak akkor írjuk alá az adásvételi szerződést, ennek köszönhetően sok bosszúságtól óvjuk meg magunkat!

Milyen dokumentumok szükségesek egy eredetiség vizsgálat során?

Magánszemélyek esetében:
• a jármű forgalmi engedélye, vagy Műszaki adatlap vagy Okmányirodai igazolás
• a tulajdonos, vagy vevő fényképes igazolványa
• ha a jogszerű tulajdonos nincs jelen, akkor hivatalos meghatalmazás szükséges a vizsgálat elvégzéséhez
• a meghatalmazott személyes okmányai, amivel igazolni tudja kilétét

Jogi személy esetén:
• a cég 90 napnál nem régebbi cégkivonata
• a cég aláírási címpéldánya
• az aláírásra jogosult személy személyazonosságát igazoló okiratok, ill. hivatalos meghatalmazás
• a meghatalmazott személy személyazonosságát igazoló okmányok

Forgalomba helyezés esetén szükséges iratok:
• forgalomba helyezési engedély
• származás ellenőrzési határozat
• külföldi forgalmi engedély, vagy műszaki adatlap

Ami még kellhet:
• hatósági határozatok
• bírósági végzések
• hagyatéki végzés

Keressen minket telefonon a +36 1 237 0 237 számon és válassza az eredetiségvizsgálat Budapesti szolgáltatásunkat. Szakemberek az autós témákban! Olajcsere, fékbetétcsere, műszaki vizsga és merci szerviz, ne feledje számíthat ránk téli felkészítésnél is.

ÁRAK

SZEMÉLY GÉPKOCSI

Kis kategória
(1400 cm3-ig)
17.000.- Forint

Közép kategória
(1401 – 2000 cm3-ig)
18.500.- Forint

Felső kategória
(2001 cm3 felett)
20.000.- Forint

MOTOR KERÉKPÁR

500 cm3-ig
15.500.- Forint

500 cm3 felett
17.000.- Forint

KISTEHER GÉPKOCSI

(megengedett legnagyobb
össztömeg: 3.5 t-ig)
20.000.- Forint

© Copyright 2015 strabenz.hu | Minden jog fenntartva.